JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

TB pradinio ugdymo programa

Tarptautinio bakalaureato Pradinio ugdymo programą (angl. PYP – Primary Years Programme) sudaro 6 mokomųjų dalykų grupės:

 • Gimtoji kalba
 • Socialiniai mokslai
 • Matematika
 • Menai
 • Gamtos mokslai
 • Fizinis, socialinis ir asmeninis ugdymas

PYP mokymo planas paremtas bendra Tarptautinio bakalaureato organizacijos nustatyta sąvokų ir gebėjimų sistema, kuria siekiama užtikrinti, kad kiekviena TB PYP mokykla suteiks tinkamą ir pilnavertį ugdymo turinį kaip ir kitos PYP mokyklos visame pasaulyje. Taip pat, visos PYP mokyklos privalo sudaryti savo ugdymo programą taip, kad mokiniams būtų sudarytos sąlygos pasiekti kiekvienam mokomajam dalykui numatytus tikslus. Kiekvieno dalyko turinys paremtas nacionalinių ugdymo programų principais, Lietuvoje – ŠMM patvirtintomis pradinio ugdymo programomis ir mokymo programų reikalavimais. Atsižvelgdami į juos, visi mokytojai formuoja savo dalykų vertinimo ciklo (etapo planus) ir vertinimo kriterijus.

TB PYP mokyklos gali rinktis, kokia kalba organizuoti ugdymą – ar viena iš TBO darbo kalbų, ar nacionaline (valstybine) kalba; Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje ugdymas organizuojamas lietuvių kalba sudarant galimybę mokytojams integruoti dalyko turinį ir anglų kalbą, t. y. kai kurios pamokos, temos ar pamokos dalys vedamos anglų kalba.

PYP Pradinio ugdymo programą sudaro šešios tarpdisciplininės temos, kurios nagrinėjamos visose mokomųjų dalykų grupėse:

 • kas mes esame;
 • kur mes esame (vieta ir laikas);
 • kaip mes save išreiškiame;
 • kaip veikia pasaulis;
 • kaip mes ugdome save;
 • kaip mes dalinamės planeta.

Šios temos atrinktos atsižvelgiant į jų svarbą realiam pasauliui. Tarpdisciplininės temos padeda mokytojams parengti ugdymo programą. Mokytojai bendradarbiauja, siekdami plėtoti šias temas.

 1 pav. PYP programos modelis

Ši schema vaizduoja PYP ugdymo programos modelį, kuriame šešios tarpusavyje susijusios tarpdisciplininės temos rodo ryšį tarp mokinio vertybių (viduryje) ir mokomųjų dalykų (išoriniai taškai). Šešios tarpdisciplininės temos yra svarbios visiems mokomiesiems dalykams ir todėl integruojamos į kiekvieną iš jų. Visi mokomieji dalykai taip pat tarpusavyje siejami per tarpdisciplinines temas. Šios šešios tarpdisciplininės temos neturi griežtų ribų ir sukuria aktualų ir realų kontekstą mokymo procesui, kas padeda mokiniui patirti savo mokymosi prasmingumą ir susieti mokymo turinį su realiu pasauliu.

Svarbu:

 • Esminis PYP bruožas yra visapusiškumas ir visuminis ugdymas.
 • Programa skatina išlaikyti pusiausvyrą tarp formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo.
 • Metodų įvairovė taip pat leidžia mokiniams atskleisti ir panaudoti savo mąstymo gebėjimus.

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją