JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

TB pagrindinio ugdymo programa

Tarptautinio bakalaureato Pagrindinio ugdymo programą (angl. MYP – Middle Years Programme) sudaro 8 mokomųjų dalykų grupės:

 • Gimtoji kalba
 • Užsienio kalbos
 • Humanitariniai mokslai (istorija, geografija ir t.t.)
 • Gamtos mokslai (biologija, chemija, fizika ir t.t.)
 • Matematika
 • Menai
 • Technologijos
 • Kūno kultūra

MYP mokymo planas paremtas bendra Tarptautinio bakalaureato organizacijos nustatyta sąvokų ir gebėjimų sistema, kuria siekiama užtikrinti, kad kiekviena TB MYP mokykla suteiks tinkamą ir pilnavertį ugdymo turinį kaip ir kitos MYP mokyklos visame pasaulyje. Taip pat, visos MYP mokyklos privalo sudaryti savo ugdymo programą taip, kad mokiniams būtų sudarytos sąlygos pasiekti kiekvienam mokomajam dalykui numatytus tikslus. Kiekvieno dalyko turinys paremtas nacionalinių ugdymo programų principais, Lietuvoje – ŠMM patvirtintomis pagrindinio ugdymo programomis ir mokymo programų reikalavimais. Atsižvelgdami į juos, visi mokytojai formuoja savo dalykų vertinimo ciklo (etapo planus) ir vertinimo kriterijus.

Baigiamaisiais programos metais – 10 klasėje – mokiniai laiko PUPP egzaminus ir taip pat pristato baigiamąjį projektą (Personal project), kuomet jie pademonstruoja įgytas žinias ir įgūdžius.

TB MYP mokyklos gali rinktis, kokia kalba organizuoti ugdymą – ar viena iš TBO darbo kalbų, ar nacionaline (valstybine) kalba; Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje ugdymas organizuojamas lietuvių kalba sudarant galimybę mokytojams integruoti dalyko turinį ir anglų kalbą, t. y. kai kurios pamokos, temos ar pamokos dalys vedamos anglų kalba. Rašydamas baigiamąjį projektą (Personal project) mokinys gali rinktis pats, kuria kalba jam būtų priimtiniau.

MYP Pagrindinio programoje ugdymas vyksta per 5 pažinimo sritis:

 • požiūris į mokymąsi (mokomės ir mokome mokytis);
 • visuomenė ir pagalba visuomenei;
 • žmogaus išradingumas;
 • aplinka;
 • sveikata bei socialinis auklėjimas.

Požiūris į mokymąsi:
Mokiniai mokomi prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, skatinami atrasti ir pasirinkti jiems tinkamiausias mokymosi strategijas, taip ugdant mokinių sąmoningumą ir mokymosi įgūdžius.

Visuomenė ir pagalba:
Moksleiviai skatinami pritaikyti įgytas žinias visuomenėje, kurioje jie gyvena. Taip ugdomas atsakingas pilietiškumas.

Žmogaus išradingumas:
Mokiniai tyrinėja žmogaus kūrybiškumo procesus ir produktus. Tokiu būdu ugdomi žmogaus gebėjimai, galintys nulemti, keisti ir tobulinti gyvenimo kokybę.

Aplinka:
Ši sritis skatina mokinius pažinti žmonių būtį ir įvairią aplinką: natūralią, sukurtą žmogaus ir virtualią.

Sveikata ir socialinis auklėjimas:
Ši sritis apima visapusišką ugdymą: derina fizinius, protinius ir emocinius asmenybės ypatumus, lemiančius aukštą gyvenimo kokybę.

Ši schema vaizduoja MYP ugdymo programos modelį, kuriame penkios tarpusavyje susijusios pažinimo sritys rodo ryšį tarp mokinio vertybių (viduryje) ir mokomųjų dalykų (išoriniai taškai). Penkios pažinimo sritys svarbios visiems mokomiesiems dalykams ir todėl integruojamos į kiekvieną iš jų. Visi mokomieji dalykai taip pat tarpusavyje siejami per pažinimo sritis. Šios penkios pažinimo grupės neturi griežtų ribų ir sukuria aktualų ir realų kontekstą mokymo procesui, kas padeda mokiniui patirti savo mokymosi prasmingumą ir susieti mokymo turinį su realiu pasauliu.

Svarbu:

 • Esminis MYP bruožas yra lankstumas ir visapusiškumas.
 • Programa reikalauja, kad mokyklos kasmet pateiktų platų įvairių mokomųjų dalykų spektrą.
 • Programa skatina išlaikyti pusiausvyrą tarp formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo.
 • Metodų įvairovė taip pat leidžia mokiniams atskleisti ir panaudoti savo mąstymo gebėjimus.
 • Mokytojų taikomas įvairias vertinimo strategijas turėtų sudaryti paties mokytojo inicijuojamas vertinimas, moksleivių grupės vertinimas bei individualus mokinio įsivertinimas.

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją