JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

TB mūsų progimnazijoje

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje vykdant pasirengimą Tarptautinio bakalaureato (pradinio ugdymo – PYP ir pagrindinio ugdymo – MYP) programų įgyvendinimui, vadovaujamasi visuminiu vaiko ugdymu, kai ugdymas grindžiamas nuostata, jog pasaulis yra integruota visuma, kurioje viskas susiję. Siekiama fizinės ir dvasinės ugdytinio vienybės, jo ugdymas ir rengimas nukreiptas į darnų sąlytį su pasauliu.

2018 m. gruodžio 14 ir 19 dienomis Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija patvirtinta kaip Tarptautinio bakalaureato mokykla kandidatė pradinio ugdymo – PYP ir pagrindinio ugdymo – MYP programoms.

Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje ruošiantis Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programos – PYP – įgyvendinimui nuo pirmos klasės mokoma anglų kalba, o nuo antros klasės skiriamos papildomos valandos kalbinių įgūdžių stiprinimui. Pradinio ugdymo pamokose įvedamos angliškos sąvokos ir terminai integruojant mokomąjį dalyką ir anglų kalbą. Ugdymo turinys integruojamas su socialiniu emociniu bei vertybiniu ugdymu.

Nuo 2018-2019 mokslo metų progimnazijoje pradedamas įgyvendinti tandeminis mokymas. Dešimt 6-10 metų amžiaus progimnazijos mokinių bendru susitarimu su Bostono lituanistine mokykla UK pradeda darniai bendradarbiaujant ir tandeminio ugdymo pagrindu padės mokiniams tobulinti lietuvių ir anglų kalbų įgūdžius.

Nuo 2018-2019 mokslo metų pradėtas įgyvendinti informacinių technologijų integravimo į pradinio ugdymo programas projektas, kuris mūsų progimnazijoje grindžiamas visuminiu vaiko ugdymu. Į mokymosi ugdymo turinį yra įtraukti tiriamieji darbai ir projektai, kuriuos pradinių klasių mokiniai pristato pavasarį vykstančioje kasmetinėje gamtos mokslų tiriamųjų darbų konferencijoje.

Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio suformuotos dvi parengiamosios Tarptautinio bakalaureato (“Pre-IB”) klasės, skirtos pagrindinio ugdymo programai – MYP. Šioms klasėms mokymas daugelyje pamokų vyksta anglų kalba, gamtos mokslai mokomi integruotai, diegiamas daugiakalbis ugdymas (prancūzų, vokiečių, rusų, japonų kalbų mokymas), technologijos mokomos integruojant aviamodeliavimą, į ugdymo programą taip pat yra įtrauktas socialinis ir emocinis mokinių ugdymas bei metinių projektų rengimas, kurie pristatomi gegužės mėnesį vykstančioje projektinių darbų mugėje.

“Pre-IB” programos klasė – skirta 5 klasių mokiniams, siekiantiems geriau pasiruošti Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programai – MYP (6-10 kl.). Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje “Pre-IB” klasėse 2018-2019 mokslo metais mokosi 50 mokinių (33 berniukai, 17 mergaičių), taip pat mokykloje mokosi 9 mokiniai, kurie yra sugrįžę iš užsienio.

Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje įgyvendinamas AIESEC projektas, kurio metu 3 stažuotojai iš užsienio per 12 dienų stažuotę su mokiniais iš skirtingų klasių įgyvendina programą, skirtą kalbinių, socialinių ir lyderystės kompetencijų stiprinimui.

Progimnazijoje vykstantys tarptautiniai projektai yra integruojami į bendrą Tarptautinio bakalaureato veiklą. Tarptautinių mokinių mainų programų metu dalis mokymosi proceso yra praleidžiama užsienio mokyklose, taip pat tokiems mainams priimami mokiniai iš partnerių mokyklų įsikūrusių Japonijoje, Čekijoje, numatomi mainai su Prancūzijos ir Izraelio mokyklomis.

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją