JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinė grupė (amžius nuo 6 iki 7 m.)

Kiekvienas vaikas – unikali asmenybė.

Mūsų įstaigoje priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal LR ŠMM 2014 m. Priešmokyklinio ugdymo programą. Visą programą galite rasti adresu:

https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa%283%29.pdf

Organizuojant ugdymą atsižvelgiama į vaikų poreikius, gebėjimus, pasiekimų lygį, specialiųjų ugdymo(si) vaikų poreikių galimybes, tėvų pageidavimus ir lūkesčius, regiono savitumą, bendruomenės kultūrinę aplinką, materialinę bazę.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas: brandinti vaiką mokyklai bei sudaryti sąlygas saugiam jo perėjimui nuo ugdymosi darželyje prie sistemingo mokymosi mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo uždaviniai:

 • Lavinti bei ugdyti vaiko asmenybę per aktyvią veiklą;
 • Užtikrinti nuolatinį asmenybės augimo procesą;
 • Sudaryti sąlygas aktyviai dalyvauti neformalaus ugdymo veikloje;
 • Skatinti bendruomeniškumo jausmą, aktyviai dalyvaujant mokyklos bendruomenės gyvenime.

Vaikai ugdomi plėtojant penkias kompetencijų grupes:

 • socialinė kompetencija – gyventi ir būti kartu;
 • sveikatos saugojimo kompetencija – gyventi, veikti, judėti sveikai;
 • pažinimo kompetencija – tyrinėti ir atrasti pasaulį;
 • komunikavimo kompetencija – klausytis, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti, išreiškiant save ir bendraujant su kitais;
 • meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis.

Rugsėjo – spalio mėnesiais vaikai grupėje apsipranta, susipažįsta su aplinka, pedagogais, naujais draugais, atranda mėgstamas veiklas, labiausiai patinkančias erdves.

Vėliau, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir poreikius, vaikai ugdomi individualiai, grupelėmis pritaikant užduotis. Vaiko pažanga stebima ir su tėvais (globėjais) aptariama individualiai nuolatos, pasiekimų vertinimas atliekamas du kartus per metus – rudenį ir pavasarį.

Mūsų sėkmės formulė:

 • šiuolaikiški ir profesionalūs pedagogai;
 • nuolatinis vaiko asmenybės augimas;
 • stipri bendruomenė;
 • saugi ir šilta aplinka.

Grupės darbo laikas

I – V 8.10 – 12.10

Pasibaigus pamokėlėms  veikia popamokinės veiklos centras iki 17.00 val.

Dienotvarkė

8.10 – 8.40         Rytinis pasisveikinimas
8.40 – 9.05         Pertrauka – laisvieji žaidimai grupėje
9.05 – 9.35         Ugdomoji veikla
9.35 – 10.00        Pertrauka – laisvieji žaidimai grupėje
10.00 – 10.50     Ugdomoji veikla lauke (priklausomai nuo oro sąlygų)
11.15 – 11.45    Pietūs
11.45 – 12.10     Ugdomoji veikla

    Priešmokyklinė grupė  2015 – 2016 m. m. dalyvauja:

 • Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos projekte „Renkuosi, nes žinau“;
 • Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų projekte „Keliaujam, atrandam, išbandom“;
 • Tarptautinėje programoje „Zipio draugai“;
 • Sveikos gyvensenos programoje „Sveikatiada“;
 • Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų, Kauno moksleivių aplinkotyros centro, Lietuvos vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro projektauose ir parodose;
 • Tarptautinės organizacijos eTwinning renginiuose ir programose;
 • Miesto, mikrorajono, mokyklos renginiuose.

REKVIZITAI

El. paštas: progimnazija@dobkevicius.lt
Tel. nr.: +370 (37) 39-14-21
Mokyklos adresas: 46257, Kaunas,
V.Čepinskio g.7

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją