JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

Frankofoninis ugdymas

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje prancūzų kalbos mokymo tradicija yra sena ir tvari:

 • Nuo 1992 metų mokykloje buvo mokoma sustiprintai prancūzų kalbos, kaip pirmosios užsienio kalbos;
 • Pasikeitus mokyklų tinklui, pirmoji užsienio kalba tapo anglų kalba, todėl tęsiant frankofonines tradicijas 2009 metais Kauno miesto savivaldybė pasirašė trišales bendradarbiavimo sutartis tarp Prancūzų kultūros centro, atstovaujamo Prancūzijos Ambasados  Švietimo ir kalbinio bendradarbiavimo atašė L.Guidon, Kauno miesto savivaldybės, atstovaujamos mero A.Kupčinsko ir Jurgio  Dobkevičiaus vidurinės mokyklos, atstovaujamos direktoriaus V.Snieškos, dėl integruotos prancūzų kalbos ir dalykų mokymo projekto “Emile klasė” vykdymo;
 • Pasibaigus projektui „Emile klasė“ 2017-2018 m.m. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje tęsiamas frankofoninis ugdymas – prancūzų kalbos integracija vykdoma muzikos pamokose ir teatro būrelyje.
 • Nuo 2018-2019 m.m. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija siekia gauti frankofoninio ugdymo kokybės (pranc. Qualité Francophone – QF) ženklą.

Kokybiško frankofoninio ugdymo (pranc. Qualite Francophone, toliau – QF) programa – tai bendras pareiškimas ir įsipareigojimas:

 • diegti arba prisidėti prie kokybiško prancūzų kalbos, integruoto dalyko ir prancūzų kalbos mokymosi;
 • jungtis prie QF programos:
  • kaip dalyvis (bendrojo ugdymo programas įgyvendinančios mokyklos, kuriose mokoma prancūzų kalbos ir / arba siekiančios įdiegti integruotą dalyko ir prancūzų kalbos mokymą (pranc. EMILE),
  • kaip partneris (institucijos, pvz., ŠMM, PI, įmonės, universitetai ir kt.).

Frankofoniško ugdymo QF programa kelia du tikslus:

 • suburti mokyklas, kuriose veikia prancūzų kalbos klasės ir vyksta integruotas dalyko ir prancūzų kalbos mokymas (EMILE) arba siekiančias jį įdiegti, į tinklą QF ženklui gauti,
 • suteikti QF ženklą mokykloms, kurios atitinka šį ženklą apibrėžiančius rodiklius.

Bendradarbiavimas įgyvendinant QF programą grįstas bendro frankofoninio ugdymo kokybės siekio, partnerystės ir atviro bendradarbiavimo principais.

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje frankofoninio ugdymo veikloje aktyviai dalyvauja:

 • 105 skirtingų klasių mokiniai (2018-2019 m. m.);
 • prancūzų kalba mokytoja Renata Stasiukynaitė;
 • muzikos mokytoja Gema Rudzevičienė.

Frankofoninio ugdymo veikla Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje:

 1) Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija daugiau nei 14 metų Kauno mieste organizuoja prancūziškos dainos festivalį “Chantons ensemble, chantons toujours”, kuris vyksta kovo mėnesį;

2) Progimnazijoje kasmet organizuojamas Kauno miesto mokyklų mokinių užsienio kalbų (tame tarpe ir prancūzų k.) “Kalėdinių dainų ir giesmių konkursas – festivalis (vyksta gruodžio mėnesį);

3) Frankofoniniame ugdyme dalyvaujantys mokiniai įsitraukia į frankofonijos mėnesio renginius, prancūziškų teatrų festivalius, kino filmų peržiūras;

4) Mokytojai veda atviras pamokas skirtas prancūzų kalbos sklaidai, integruotas atviras pamokas Kauno muzikos pedagogams – studentams;

5) Mokiniai dalyvauja respublikiniuose renginiuose: prancūziškų dainų festivalis – konkursas “L’amour change le monde”, frankofoniško teatro festivalis “Pirmoji uždanga”;

6) 2017 m. gruodžio 12 d. progimnazijoje organizuota respublikinė konferencija “Integruotas dalykų ir užsienio kalbos mokymas(is) IDUKM visuminio asmenybės ugdymo link”;

7) 2018 m. balandžio mėn. priimta Prancūzijos Nicos pedagogų akademijos ir mokytojų komanda. Vizito metu progimnazijos mokytojai vedė 15 atvirų pamokų ir neformalaus švietimo veiklų.

8) 2018 metų gruodžio 21 d. Kauno Rotušėje organizuotas teatralizuotas koncertas „Pamatyti širdimi…“ pagal A.de Sent Egziuperi „Mažojo princo“ istoriją.

9) 2019 m. balandžio 23-30 d. mokinių prancūziško teatro trupė dalyvavo tarptautiniame mokinių teatro festivalyje “Pantomimes”, Prancūzijoje, Orthez mieste.

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją