Projektas “EMILE” klasė

TARPTAUTINIS PROJEKTAS „EMILE KLASĖ LIETUVOJE“

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, dalyvaudama tarptautiniame projekte EMILE KLASĖ LIETUVOJE, tiesiogiai  prisideda prie europinės veiklos vystymo.
2009 m. Kauno miesto savivaldybė pasirašė trišales bendradarbiavimo sutartis tarp Prancūzų kultūros centro, atstovaujamo Prancūzijos Ambasados  Švietimo ir kalbinio bendradarbiavimo atašė Laurent Guidon, Kauno miesto savivaldybės, atstovaujamos mero Andriaus Kupčinsko ir Jurgio  Dobkevičiaus vidurinės mokyklos, atstovaujamos direktoriaus V.Snieškos, dėl programos EMILE įgyvendinimo.

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje EMILE projekto  veikloje dalyvauja:

 • keturios EMILE klasės (78 mokiniai);
 • prancūzų kalba mokytojai: Renata Stasiukynaitė;
 • muzikos mokytoja  Gema Rudzevičienė.

 

Kvalifikacijos kėlimas:

Stažuotės:

 • Integruoto dalyko mokytoja Gema Rudzevičienė: Université de Franche – Comté  de Besançon;  Université  Cavilam  de Vichy;
 • Prancūzų kalbos mokytoja  Regina Jakubauskienė: Université  Cavilam de Vichy  – 2012 m.

 

Seminarai:

 • 2011-10-07 Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo (si) bendrajame ugdyme modelio diegimas. Vilnius. ŠMM. Prancūzų k. institutas. Projekto mokyklų vadovai. Dalyvavo mokyklos direktorius V. Snieška, direktoriaus pavaduotoja B.Janauskienė.
 • 2010-12-02  Prancūzų k. mokymo situacija, iššūkiai ir galimybės. Vilnius.  ŠMM .Apskrito stalo diskusija. Ministerijos darbuotojai, prancūzų k. asociacijos nariai, EMILE projekto mokyklų vadovai. Dalyvavo B. Janauskienė.
 • 2012-01-06 Prancūzų kalbos mokytojo vaidmuo įgyvendinant EMILE klasių mokymo programą. Šeduva. Prancūzų kalbos Institutas. Dalyvavo: prancūzų kalbos mokytojos R.Jakubauskienė, V.Vilkauskienė
 • 2012-09-20 Prancūzų kalbos didaktika ir pedagogika dirbant EMILE klasėse (8val.) Prancūzų kalbos Institutas Dalyvavo: muzikos mokytoja G.Rudzevičienė,  prancūzų kalbos mokytoja, V.Vilkauskienė
 • 2012-09-19/20 Dviejų mokytojų bendradarbiavimo suderinamumas dirbant EMILE klasėse(16val.).. Dalyvavo: prancūzų kalbos mokytojos R. Jakubauskienė, V. Vilkauskienė
 • 2012-10-19 Patyčių prevencijos ir nediskriminavimo skatinimas bendrojo ugdymo mokyklose vykdančiose EMILE programą.“ Projektas „Integruoto dalyko ir užsienio  kalbos mokymo/si bendrajame ugdyme modelio diegimas“ . Kaunas, J. Dobkevičiaus vidurinė mokykla . Dalyvavo: prancūzų kalbos mokytojos R. Jakubauskienė, V. Vilkauskienė, muzikos mokytoja G. Rudzevičienė
 • 2012-11-12/13 Prancūzų kalbos mokytojo vaidmuo bendradarbiaujant su dalyko mokytoju, dirbančiu EMILE klasėse (16val.). Prancūzų kalbos Institutas Dalyvavo: prancūzų kalbos mokytojos R.Jakubauskienė, V.Vilkauskienė

Mokyklos dalyvavimas Kauno miesto mokytojų konferencijose:

 • 2 pranešimai „Dvikalbio ugdymo praktika“ mokytoja G.Rudzevičienė

EMILE klasių mokinių dalyvavimas ir  pasiekimai:

 • Respublikinis prancūziškų dainų festivalis – konkursas „L´amour change le monde“  Šeduvoje – vokalinis ansamblis 1-oji vieta(7a klasė) , vadovės mokytoja V. Vilkauskienė ir G. Rudzevičienė;  (2013m.)
 • Kasmet Kauno J. Dobkevičiaus vidurinė mokykla organizuoja    prancūziškos dainos festivalį „Chantons ensemble, chantons toujours“. Kauno miesto frankofoniškų mokyklų mokiniams. Šiais metais tai buvo jubiliejinis, X-tasis festivalis,  kuriame dalyvauja visi EMILE klasėse besimokantys mokiniai ;
 • 2013 m. dalyvavome R.Šumano prancūzų kultūros centro 20 –mečio renginyje, skirtame Frankofonijos mėnesio veiklos  uždarymui, koncertavo EMILE klasės ansamblis ;
 • Pravesta atvira dvikalbio mokymo  pamoka Kauno miesto mokytojams 2013- 04-11, „ Jausmų išraiška prancūzų dainose“ 7a klasė, mokytoja G.Rudzevičienė ;
 • EMILE  klasė  7a – dalyvavimas VDU Europos kalbų dienoje, prancūziškas dainavimas;
 • Šiemet mokinių savivaldos iniciatyva organizuota įvairių kalbų pristatymo pertraukos. Jų metu skambėjo dainos prancūzų, rusų, ispanų, anglų ir kt. kalbomis, buvo galima susipažinti su Europos šalių žemėlapiu ir sostinėmis, peržiūrėti video klipus, kurie mokė pasisveikinti įvairiomis kalbomis. Po 4 pamokų mokyklos 7 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo VDU užsienio kalbų instituto organizuotame renginyje Kauno Vienybės aikštėje, kur vyko rekordinė užsienio kalbų pamoka. Šiame renginyje prancūzišką dainą atliko 7a EMILE klasės mergaičių ansamblis.
 • Prancūziškų dainų pristatymas, Prancūzijos Ambasados  Švietimo ir kalbinio bendradarbiavimo atašė Laurent Guidon Luc Aubry vizitas;
 • Emile klasių mokiniai dalyvauja mokyklos bendruomenės neformalaus ugdymo veikloje: koncertai, konferencijos,   mokytojų ir mokinių tėvelių  susitikimai;
 • Muzikinės programos pristatymas – „Prancūziškos dainos“(7a, 6a klasės mokiniai) seminare  „Patyčių prevencijos ir nediskriminavimo skatinimas bendrojo ugdymo mokyklose“  Projektas „Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymo bendrajame ugdyme modelio diegimas“, respublikinė konferencija, kurios dalyviai – EMILE projekto mokyklos;

ZIU_0094 Emile CC

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-17