Pagrindinis ugdymas I dalis

Mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2018 metų rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai klasių koncentrui:

UP_I

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA:

Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašas [.pdf]

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-14