Pagrindinis ugdymas I dalis

 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA:

Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašas [.pdf]

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-05