Tvarkos ir aprašai

  1. Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašas [.pdf]
  2. Darbo apmokėjimo tvarka [.pdf]
  3. Lankomumo pateisinimų tvarka[.pdf]
  4. Lankomumo pateisinimų prašymas [.pdf]
  5. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės [.pdf]
  6. Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės [.pdf]
  7. Privatumo politika [.pdf]
  8. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės [.pdf]
  9. Informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašas [.pdf]
  10. Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas [.pdf]

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-24