Tvarkos ir aprašai

Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašas [.pdf]

Darbo apmokėjimo tvarka [.pdf]

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka [.pdf]

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-28