2016 archyvas

2016 metai

2016 metų biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos [.pdf]

2016 metų finansinės ataskaitos [.pdf]

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą biudžeto pajamų iš mokesčių..[.pdf]

2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas [.pdf]

2016 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinanamsis raštas prie 2016 m I ketv finansinių ataskaitų rinkinio[ .pdf]

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2016-03-31 ataskaita [ .pdf]

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m kovo 31 d ataskaitos aiškinamasis raštas [ .pdf]

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m kovo 31 d duomenis [ .pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (biudžeto) 2016 m kovo 31 ataskaita [ .pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (spec lėšos) atsaskaita 2016 m kovo 31 d. [ .pdf]

Valstybinių funkcijų vykdymo programos ataskaita 2016 m kovo 31 d.[ .pdf]

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m kovo 31 d duomenis [ .pdf]

Viešųjų paslaugų teikimo programos ataskaita 2016 m kovo 31 d. [ .pdf]

2016 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio [ .pdf]

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita [ .pdf]

Informacija apie savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą skiramas programoms finansuoti[ .pdf]

Investicijų programa Biudžetas 2016-06-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Investicijų programa biudžetas_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016-07-11 Nr. 8[.pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Biudžetas 2016-05-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Biudžetas 2016-06-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[ .pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa biudžetas_mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Sepc.tikslinė dotacija optimizavimas_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Soec.lėšos 2016-06-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Spec. lėšos 2016-05-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[ .pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Spec. tiklsinė dotacija optimizavimui 2016-06-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Spec.lėšos_mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2016-05-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2016-06-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Valstybinių funkcijų vykdymo programa_Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Viešųjų paslaugų teikimo programa Papildomos švietimo paslaugos 2016-05-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Viešųjų paslaugų teikimo programa Papildomos švietimo paslaugos_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Viešųjų paslaugų teikimo programa[.pdf]

Viešųjų paslaugų teikimo programa_mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Viešųjų paslaugų teikimp programa 2016-06-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

2015 m.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-30