Finansiniai dokumentai

2019 metų Finasinės ataskaitos

Biudžetinių vykdymo ataskaitos 2019 12 31 [.pdf]

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 I ketv. [.pdf]

Biudžeto Vykdymo Ataskaitos 2019 II ketv. [.pdf]

Finansinės ataskaitos 2019 I ketv. [.pdf]

Aiškinamasis raštas 2019 III ketv. [.pdf]

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 III ketv [.pdf]

Finansinės ataskaitos-2019.-II-ketv. [.pdf]

Finansinės ataskaitos 2019 II Ketv. [.pdf]

2018 metų Finasinės ataskaitos

2017 m.  Investicijų statistinė ataskaita [.pdf]

2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas [.pdf]

2018 m I ketv. biudžeto įmokų ataskaita [.pdf]

2018m.  I ketv pajamų įmokų ataskaita [.pdf]

2018 m. IV ketv biudžeto moku ataskaita [.pdf]

2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas [.pdf]

2018 m. IV ketv. moketinų gautinių sumų ataskaita [.pdf]

2018 m. IV. ketv pajamų įmokų ataskaita [.pdf]

DOB forma S7 2018 12 [.pdf]

DOB forma nr 4 2018 12 [.pdf]

DOB forma nr 2 2018 12 [.pdf]

DOB forma nr 1 2018 12 [.pdf]

DOB KS 02 ketv. [.pdf]

Finansinės ataskaitos(balansai_2018_II_ketv)[.pdf]

DOB f1  2018 03 [.pdf]

DOB F2 I ketv. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas [.pdf]

DOB F4 2018 03 [.pdf]

DOB Finansinė ataskaita(balansai) 2018 III ketv. [.pdf]

DOB KS III ketv. [.pdf]

DOB KS II ketv. [.pdf]

DOB S7  2018 03 [.pdf]

2017 metų darbo užmokestis

Darbo užmokestis  [.pdf]

 2017 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m.  II ketvirčio. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas [.pdf]

2017 m.  I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys [.pdf]

2016 metai

2016 metų biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos [.pdf]

2016 metų finansinės ataskaitos [.pdf]

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą biudžeto pajamų iš mokesčių..[.pdf]

2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas [.pdf]

2016 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinanamsis raštas prie 2016 m I ketv finansinių ataskaitų rinkinio[ .pdf]

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2016-03-31 ataskaita [ .pdf]

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m kovo 31 d ataskaitos aiškinamasis raštas [ .pdf]

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m kovo 31 d duomenis [ .pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (biudžeto) 2016 m kovo 31 ataskaita [ .pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (spec lėšos) atsaskaita 2016 m kovo 31 d. [ .pdf]

Valstybinių funkcijų vykdymo programos ataskaita 2016 m kovo 31 d.[ .pdf]

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m kovo 31 d duomenis [ .pdf]

Viešųjų paslaugų teikimo programos ataskaita 2016 m kovo 31 d. [ .pdf]

 

2016 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio [ .pdf]

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita [ .pdf]

Informacija apie savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą skiramas programoms finansuoti[ .pdf]

Investicijų programa Biudžetas 2016-06-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Investicijų programa biudžetas_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016-07-11 Nr. 8[.pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Biudžetas 2016-05-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Biudžetas 2016-06-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[ .pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa biudžetas_mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Sepc.tikslinė dotacija optimizavimas_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Soec.lėšos 2016-06-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Spec. lėšos 2016-05-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[ .pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Spec. tiklsinė dotacija optimizavimui 2016-06-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Spec.lėšos_mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2016-05-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2016-06-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Valstybinių funkcijų vykdymo programa_Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Viešųjų paslaugų teikimo programa Papildomos švietimo paslaugos 2016-05-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Viešųjų paslaugų teikimo programa Papildomos švietimo paslaugos_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Viešųjų paslaugų teikimo programa[.pdf]

Viešųjų paslaugų teikimo programa_mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

Viešųjų paslaugų teikimp programa 2016-06-10_Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita[.pdf]

2015 m.

2015 metų metinė finansinė atskaitomybė Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija[.pdf]

Biudžeto vykdymo sąmatų ataskaita 2015[ .pdf]

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 metų ataskaita[.pdf]

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-02