Išorės vertinimas

 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

 KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA 

 

Išorinio vertinimo laikas – 2016 m. lapkričio 14–18 d.
Išvados apie mokyklos veiklos kokybę:

 Mokyklos stiprieji veiklos aspektai:

 1. Tapatumo jausmas (1.1.3.* – 3 lygis).
 2. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (1.1.5.  – 3 lygis).
 3.  Partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2. – 4 lygis).
 4.  Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai (1.4.3. – 4 lygis).
 5. Neformalusis švietimas (2.1.5. – 3 lygis).
 6. Mokymosi motyvacija (2.4.1. – 3 lygis).
 7. Mokėjimas mokytis (2.4.2. – 3 lygis).
 8.  Kiti pasiekimai (3.2.2. – 3 lygis).
 9. Personalo komplektavimas (5.4.1. – 3 lygis).
 10.  Lėšų vadyba (5.5.1. – 3 lygis). 

Mokyklos tobulintini veiklos aspektai:

 1.  Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (2.1.2. – 2 lygis).
 2. Mokytojo veiklos planavimas (2.2.1. – 2 lygis).
 3. Išmokimo stebėjimas (2.3.4. – 2 lygis).
 4. Atskirų mokinių pažanga (3.1.1. – 2 lygis).
 5. Mokyklos savęs vertinimas (5.2. – 2 lygis).

 

* – tema arba veiklos rodiklis pagal Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo 2 priedą (Žin., 2009, Nr.40-1517).

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-11