Priėmimo tvarka

Moksleivių priėmimo sąlygos 2019-2020 m. m.

Moksleiviai į Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos  2019 m. vasario 26 d. posėdžio sprendimu T-59.

Informuojame, kad prašymai pradėti mokytis 2019–2020 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt)  nuo 2019 m. kovo 7 d. 12 valandos.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Jei neturite galimybės jungtis prie internetinės svetainės, kviečiame,  Jums patogiu laiku atvykti į progimnazijos raštinę, padėsime Jums  internetinėje svetainėje registruoti prašymą.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota  gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.
Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

PROGIMNAZIJA VYKDO ŠIAS PROGRAMAS:

  • Priešmokyklinio;
  • Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės;
  • ir pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

Planuojamų priimti moksleivių skaičiai ir klasių komplektai:

Klasė 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Komplektų skaičius 1 3  3  3  3  3  3  2  2
Laisvos vietos 0  0 0  0  0 0 0 0 0

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Jei neturite galimybės jungtis prie internetinės svetainės, kviečiame,  Jums patogiu laiku atvykti į progimnazijos raštinę, padėsime Jums  internetinėje svetainėje registruoti prašymą.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota  gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.
Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į progimnaziją priimami asmenys turės pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas mokyklos vietas.

Dokumentai priimami  I-V nuo 7.30 iki 16.00 val.  progimnazijos raštinėje.

Raštinė: (8-37) 391421; El. paštas: progimnazija@dobkevicius.lt

Priedai

Progimnazijos aptarnaujama teritorija priešmokyklinėm klasėm [ .pdf]

Progimnazijos aptarnaujama teritorija 1- 4 klasėms [ .pdf]

Progimnazijos aptarnaujama teritorija 5-8 klasėms [ .pdf]

Vartotojo vadovas [.pdf]

Priėmimo komisija ir reglamentas [ .pdf]

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-07