Priimtų mokinių į 5-8 klases sąrašas

dreamstime_xxl_11440548-752x440

Priimtų mokinių į 5-8 klases sąrašas

 

Priimtų mokinių į 5 klasę sąrašas [atsisiųsti]

Priimtų mokinių į 6 klasę sąrašas [atsisiųsti]

Priimtų mokinių į 7 klasę sąrašas [atsisiųsti]

Priimtų mokinių į 8 klasę sąrašas [atsisiųsti]

 

Sutarčių pasirašymas į 5-8 klases bus vykdomas birželio 26-28 dienomis (nuo 8.00 iki 11.00 val.) progimnazijos 214 kabinete.

Į progimnaziją priimti asmenys turi pateikti (jei dar nėra pateikę) šiuos dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;
  • 2 dokumentines nuotraukas.

Pasirašydami sutartis, turėsite informuoti (jei dar nesate to padarę) dėl dorinio ugdymo (tikyba ar etika) bei antrosios užsienio kalbos pasirinkimo. Dvikalbio ugdymo – TB klasės užsienio kalbą renkasi prancūzų arba vokiečių, o kitos klasės – prancūzų, vokiečių (mokoma nuo 5 klasės) arba rusų, kurios mokysis tik nuo 6 klasės.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-21