Priimtų mokinių į 1-4 klases sąrašas

dreamstime_xxl_11440548

Priimtų mokinių į 1-4 klases sąrašas

Priimtų mokinių į 1 klasę sąrašas [atsisiųsti]

Priimtų mokinių į 2 klasę sąrašas [atsisiųsti]

Priimtų mokinių į 3 klasę sąrašas [atsisiųsti]

Priimtų mokinių į 4 klasę sąrašas [atsisiųsti]

 

Sutarčių pasirašymas į 1-4 klases bus vykdomas birželio 10-12 dienomis (nuo 9 iki 11.00 val.) 214 kab. (MIKS klasė)

Į progimnaziją priimti asmenys turi pateikti (jei dar nėra pateikę) šiuos dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;
  • 2 dokumentines nuotraukas.

Būsimus 1 klasių mokinius 2019 m. birželio 10 dieną kviečiame susipažinti su mokykla ir sudalyvauti “Pirmoko pamokėlėse”.

Pirmokų pamokėlės

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-05