Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimą į progimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6d. sprendimu Nr. T-33, „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-542.

Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintas priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas [.pdf]

Priėmimo tvarkos pakeitimas [.pdf]

5-8 kl. Priėmimo prašymo forma [.pdf]

Registracija mokytis Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje 2022-2023 mokslo metais pradedama vykdyti nuo kovo 15 dienos 12 valandos per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt. Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 dienos, vėliau prašymus galima pateikti tik mokykloje. Kilus klausimams rašykite: priemimas@dobkevicius.lt.

Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje: https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

 ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą. Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje.

PROGIMNAZIJA VYKDO ŠIAS PROGRAMAS:

  • Priešmokyklinio;
  • Pradinio ugdymo programą: 1 – 4 klasės;
  • Pagrindinio ugdymo programą (I dalis): 5 – 8 klasės.

Planuojamų priimti moksleivių skaičiai ir klasių komplektai:

Klasė 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Komplektų skaičius 1 3 3 3 3 4 5 6 5
Mokinių skaičius 20 72 72 72 72 100 135 138 129
Laisvos vietos 20 72 0 0 0 32 0 0 0

 Į progimnaziją priimti asmenys turės pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • sveikatos pažymą F-027-1/a popierinę arba elektroninę versiją (iki rugsėjo 1 d.);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas mokyklos vietas.