Mokinių priėmimo sąlygos

Prašymai mokytis 2024-2025 mokslo metais Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose pradedami registruoti nuo 2024 m. kovo 15 d. per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt. Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d.

Pretenduojančių mokytis dvikalbėje klasėje prašymai priimami iki gegužės 10 d. el. paštu priemimas@dobkevicius.lt 

Mokinių priėmimas į progimnaziją vykdomas vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-542 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“. Norint susipažinti su priėmimo dokumentais, spausti čia.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą. Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Mokyklų aptarnavimo teritorijos https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

PROGIMNAZIJA VYKDO ŠIAS PROGRAMAS:

  • priešmokyklinio ugdymo;
  • pradinio ugdymo (1-4 klasės);
  • pagrindinio ugdymo I dalies (5-8 klasės).

Planuojamų priimti mokinių skaičius, klasių komplektai ir laisvos vietos:

KlasėPUG12345678
Komplektų skaičius133335545
Mokinių skaičius2072727272125125107132
Laisvos vietos207200059000

Į progimnaziją priimti asmenys turės pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • sveikatos pažymą F-027-1/a popierinę arba elektroninę versiją (iki rugsėjo 1 d.);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas mokyklos vietas.

Kilus klausimams rašykite: priemimas@dobkevicius.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
Mokyklos tipas: bendrojo lavinimo mokykla
Mokyklos kodas: 190135785
Mokomoji kalba: lietuvių kalba

 

Mokyklos adresas:

V. Čepinskio g. 7, Kauno m., Kauno m. sav., LT-46257

Mokyklos kontaktai:

Tel, fax.: +370 (37) 39-14-21
Elektroninis paštas: progimnazija@dobkevicius.lt

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją