Priėmimo tvarka

MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

2020-2021 M. M.

Kauno miesto taryba patvirtino priėmimo į mokyklas tvarką ir registracijos į Kauno mokyklas laiką. Registracija pradedama vykdyti nuo balandžio 1 dienos 12 valandos per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt. Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 dienos, vėliau prašymus galima pateikti tik mokykloje. Kilus klausimams rašykite: priemimas@dobkevicius.lt.
Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje: https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą. Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje.

PROGIMNAZIJA VYKDO ŠIAS PROGRAMAS:

  • Priešmokyklinio;
  • Pradinio ugdymo programą: 1 – 4 klasės;
  • Pagrindinio ugdymo programą (I dalis): 5 – 8 klasės.

Planuojamų priimti moksleivių skaičiai ir klasių komplektai:

Klasė 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Komplektų skaičius 1 3 3 3 3 4 6 5 3
Mokinių skaičius 20 66 74 72 72 100 150 132 75
Laisvos vietos 20 66 0 0 0 26 3 0 0

Į progimnaziją priimami asmenys turės pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • sveikatos pažymą F-027-1/a popierinę arba elektroninę versiją (iki rugsėjo 1 d.);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas mokyklos vietas.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-26