Preliminarūs priimtų mokinių į 5-8 klases sąrašai:

Priimtų mokinių į 5 klasę sąrašas [atsisiųsti]

Mokinių priimtų į 6-8 klases nėra, nes neturime laisvų vietų.

 Sutarčių pasirašymas į 5 klases bus vykdomas birželio 20,21 dienomis (nuo 9.00 iki 13.00 val.) progimnazijos 214 kabinete (II aukštas).

SVARBU! Birželio 21, 22 dienomis tėvams (globėjams/rūpintojams) neatvykus pasirašyti mokymosi sutarties ir neinformavus, kad renkasi mūsų ugdymo įstaigą, atsilaisvinusias vietas pasiūlysime nepriimtiems, rezerviniame sąraše esantiems mokiniams.

  Į progimnaziją priimti asmenys turi pateikti šiuos dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • ugdymo programos baigimo dokumentą (pradinio ugdymo pažymėjimą);
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;
  • dokumentines nuotraukas (3X4) – 1 popierinę ir 1 skaitmeninę (atsinešti laikmenoje, kad galėtumėme įsirašyti).