Preliminarūs priimtų mokinių į 0-4 klases sąrašai

Priimtų mokinių į priešmokyklinio ugdymo grupę sąrašas [atsisiųsti]

Priimtų mokinių į 1 klasę sąrašas [atsisiųsti]

Mokinių priimtų į 2-4 klases nėra, nes neturime laisvų vietų.

Sutarčių pasirašymas į 0-1 klases bus vykdomas birželio 10 dieną (nuo 9.00 iki 13.00 val.) progimnazijos 131 kabinete (I aukštas).

SVARBU! Birželio 10 dieną tėvams (globėjams) neatvykus pasirašyti mokymosi sutarties ir neinformavus, kad renkasi mūsų ugdymo įstaigą, atsilaisvinusias vietas pasiūlysime nepriimtiems rezerviniame sąraše esantiems mokiniams.

 Į progimnaziją priimti asmenys turi pateikti šiuos dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • ugdymo programos baigimo dokumentą (priešmokyklinio ugdymo pažymėjimą);
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;
  • dokumentines nuotraukas (3X4) – 1 popierinę ir 1 skaitmeninę (atsinešti laikmenoje, kad galėtumėme įsirašyti).