Neformalus ugdymas

Eil.Nr. Mokytojas Būrelio pavadinimas Klasės Val. Diena ir laikas
1. Rita Beitnaraitė Vokalinis ansamblis 1-4 kl. 1 II – 13.50-14.35
2. Loreta Petraitienė Šviesoforas 1-4 kl. 1 V – 12.00-12.45
3. Viktorija Pupiuvienė Kvadrato-estafečių būrelis 1-4 kl. 1 V – 12.55-13.40
4. Vilma Kanclerienė Meninis skaitymas 1-4 kl. 1 IV – 12.00-12.45
5. Andželika Daunienė Rankdarbiai 1-4 kl. 1 III – 12.00-12.45
6. Vilma Stanaitienė Dailės būrelis 1-4 kl. 1 IV – 12.55-13.40
7. Gema Rudzevičienė Projektas „Emile klasė“ 5-8 kl. 4

I – 12.00-14.35;

II – 13.50-14.35

IV – 13.50-14.35

8. Renata Stasiukynaitė Frankofoniškas teatras 5-8 kl. 2 I – 12.55-13.40
9. Algimantas Putramentas Futbolas 5-8 kl. 2

II – 15.00;

IV – 15.00

10. Jurgita Maironienė Mokinių savivalda „TAPK“ 5-8 kl. 1 II – 13.50-14.35
11. Rasa Staniunaitienė Anglų kalbos klubas 2c kl. 1 I – 12.00-12.45
12. Rimantė Grumadaitė Gudručių akademija 2-4 kl.
5-8 kl.
1
1
IV – 12.55-13.40
II – 13.50-14.35
13. Justina Marija Danilevičienė Anglų kalbos klubas 1-4kl. 6 I- 08.00-8.45
9.50-10.35
12.00-12.45
II – 12.00 -12.45
IV – 10.55-10.40
12.00-12.45
14. Neringa Augunienė Etnokultūros būrelis 1 kl. 1 I – 12.00-12.45
15. Algimanta Rišienė Tautodailė 4-6kl. 1
16. Edmundas Alseika Šokių kolektyvai 1- 4kl. 3

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-10