Sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė :

Ieva Pšerackienė

Darbo (priėmimo) laikas:

  • Antradienis 8.00–16.30
  • 2-4 mėnesio trečiadienis 8–16.30
  • Ketvirtadienis 8.00–16.30

Teikiama pagalba:

Moksleiviams suteikiama pirmoji pagalba ekstremalių bei gyvybei pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir kitais atvejais.

Veikla:

  • vykdo mokinių sveikatos stebėseną;
  • kartu su ugdymo įstaigos vadovu koordinuoja ugdymo įstaigos veiklą stiprinant mokinių sveikatą;
  • organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą;
  • organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas, konkursus ir pan.);
  • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigose;
  • tikrina mokinių asmens higieną;
  • konsultuoja ugdymo įstaigoje dirbančius atsakingus asmenis už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais, prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-14