Socialinė pedagogė

Vaiva Kristina – Paulauskienė

El. paštas:  vaiva.paulauskiene@dobkevicius.lt

Tel.nr. 867163139

Darbo laikas:

Pirmadienis          8.00—16.00

Antradienis          8.00—16.00

Trečiadienis         8.00—16.00

Ketvirtadienis       8.00—15.30

Penktadienis        8.00—15.00

Pietūs:                11.30—12.00

 

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – bendradarbiaujant su tėvais, mokytojais vertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, skatinti pozityvią socializaciją, vykdyti ankstyvąją prevenciją.

 

Socialinio pedagogo veikla mokykloje:

 • Darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas, mokinių stebėjimas pamokų metų).
 • Prevencinis darbas, projektinė veikla, mokinių socialinių įgūdžių ugdymas
 • Pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas.
 • Bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos vaiko socializacijos.
 • Mokyklos socialinio paso sudarymas
 • Komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje) , sosialinės  paramos organizavimo grupės pirmininkė
 • Probleminių mokinių lankymas namuose drauge su klasių vadovais.
 • Šviečiamoji veikla.
 • Tiriamoji veikla (anketavimas).
 • Atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai.
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
 • Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo priežiūra ir apskaita.

 

Mokiniai į socialinį pedagogą gali kreiptis, jeigu:

 • Turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • Turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • Patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;

Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-06