JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

Biblioteka

Mokyklos biblioteka

Tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Ji visapusiškai tenkina mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

 

Bibliotekos vedėja

Violeta Keidošienė

El. paštas:

vilkeido@gmail.com

209 kab.

Darbo laikas:

Skaitytojai aptarnaujami:

9.00 – 15.40 val.

Tradicinės bibliotekos funkcijos bei jų pokyčiai

 • Komplektavimas;
 • Katalogavimas ir sisteminimas;
 • Skaitytojų aptarnavimas;
 • Informacinis aprūpinimas;
 • Archyvavimas;
 • Vartotojų ugdymo;
 • Informacinių paslaugų teikimo;
 • Prieigos prie informacijos užtikrinimo;
 • Informacijos vadybos ir kt.

 

Mokyklos bibliotekoje – skaitykloje įkurtas:

Informacijos sklaidos centras

 •  mokomės bei mokome,
 • kaupiame duomenų bazes,
 • formuojame pažintinius gebėjimus,
 • formuojame informacijos šaltinių nustatymo gebėjimus.

Komunikacijos centras

 •  jame bendraujama ir bendradarbiaujama su mūsų bei kitų šalių Švietimo institucijomis,
 • dalyvaujama projektuose.

Skaitykla šiuo metu turi dvi patalpas:

1 – oji – turi 20 vietų :

 • 4 kompiuterius su Internetine prieiga,
 • spausdintuvą,

2- oji – turi 24 vietas:

 • 11 kompiuterių su Internetine prieiga,
 • veikia mokyklos Intranetas,
 • televizorius,
 • video,
 • audio,
 • CD grotuvas,
 • multimedia,
 • skeneris,
 • interaktyvi lenta,
 • ekranas.

Bibliotekoje vyksta įvairios parodos:

 • mokytojų parengtų darbų,
 • naujų knygų,
 • mokinių piešinių,
 • mokinių projektinių darbų.

Truputis istorijos

1951 m. Aleksote, ant Mildos kalno, buvo pastatyta nauja 17 vidurinė mokykla, tais pačiais metais čia įkurta mokyklos biblioteka. 1977 m. rugsėjo 1 d. duris atvėrė naujas mokyklos pastatas, į kurį persikėlė ir mokyklos biblioteka, bendras plotas – 130 m². Bibliotekoje dirba du darbuotojai – 1 profesionalus, turintis bibliotekininkystės išsilavinimą ir 1 darbuotojas, įgijęs profesijos įgūdžius ilgą laiką dirbant bibliotekoje. Dokumentų fondas – virš 38000 spaudinių, skaitytojų – 400, apsilankymų skaičius – 8736, dokumentų išduotis per metus – 3307 vnt..

1989 m. mokykloje įvesta sustiprinta prancūzų kalba, o1993m. įkurtas Pro Infanoj fondas, kuris papildo mokyklos biblioteką prancūziška literatūra, tuo unikali mūsų biblioteka.

1993 m. kovo 20 d. mokyklai suteiktas Jurgio Dobkevičiaus vardas, pastatytas paminklinis akmuo lakūno žuvimo vietoje.

1999 m. mokyklos bibliotekoje įrengtos 4 kompiuterinės darbo vietos su internetine prieiga. Tais pačiais metais įkurta 30 m² skaitykla, kurioje įrengta 11 kompiuterinių darbo vietų su internetine prieiga.

2005 m. prie J. Dobkevičiaus vidurinės mokyklos prijungus Kazliškių pradinę mokyklą,  bibliotekos fondas papildomas beveik 4000 spaudinių.

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją