Nuotolinė tėvų konferencija

Informacine_konferencija

„Intensyviai besiruošdami naujiems 2020-2021 mokslo metams, sulaukiame daug klausimų ir nerimo, kaip teks įveikti nūdienos iššūkius. Todėl, rugsėjo 3 d. ketvirtadienį 16.00 val., kviečiame jungtis į TEAMS nuotolinę konferenciją tėvams ir pasistengsime aptarti visus jūsų klausimus. Konferencijos TEAMS prisijungimo nuoroda čia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE1ZDlkMTgtZGJmMC00ZDA1LWE1ZjMtZTNjOThjYTA3YTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22825167f7-402f-4c78-8a23-3a0bb1963061%22%2c%22Oid%22%3a%226b1d85d7-4a60-4b7f-9ec9-a74c1521f8fd%22%7d

Administracija

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-02