J. DOKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

Išorės vertinimas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA 

 

Išorinio vertinimo laikas – 2016 m. lapkričio 14–18 d.
Išvados apie mokyklos veiklos kokybę:

 Mokyklos stiprieji veiklos aspektai:

 1. Tapatumo jausmas (1.1.3.* – 3 lygis).
 2. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (1.1.5.  – 3 lygis).
 3.  Partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2. – 4 lygis).
 4.  Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai (1.4.3. – 4 lygis).
 5. Neformalusis švietimas (2.1.5. – 3 lygis).
 6. Mokymosi motyvacija (2.4.1. – 3 lygis).
 7. Mokėjimas mokytis (2.4.2. – 3 lygis).
 8.  Kiti pasiekimai (3.2.2. – 3 lygis).
 9. Personalo komplektavimas (5.4.1. – 3 lygis).
 10.  Lėšų vadyba (5.5.1. – 3 lygis). 

Mokyklos tobulintini veiklos aspektai:

 1.  Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (2.1.2. – 2 lygis).
 2. Mokytojo veiklos planavimas (2.2.1. – 2 lygis).
 3. Išmokimo stebėjimas (2.3.4. – 2 lygis).
 4. Atskirų mokinių pažanga (3.1.1. – 2 lygis).
 5. Mokyklos savęs vertinimas (5.2. – 2 lygis).

 

* – tema arba veiklos rodiklis pagal Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo 2 priedą (Žin., 2009, Nr.40-1517).

REKVIZITAI

El. paštas: progimnazija@dobkevicius.lt
Tel. nr.: +370 (37) 39-14-21
Mokyklos adresas: 46257, Kaunas,
V.Čepinskio g.7

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją