INTEGRUOTA GAMTOS MOKSLŲ KURSO 5-8 KLASĖMS PROGRAMA

 INTEGRUOTA GAMTOS MOKSLŲ KURSO 5-8 KLASĖMS PROGRAMA

Progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  • gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
  • gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą rasite interneto svetainėje : Nacionalinė švietimo agentūra

Šiuo atveju norisi pristatyti ilgalaikį iššūkį – mokykloje vykdomą Integruoto gamtos mokslų kurso 5-8 klasėms (IGMK) programą. Taip pat pasvarstyti, kokia tai galimybė mums visiems – mokiniams, jų mokytojams, tėvams ir visiems, vienaip ar kitaip susijusiems su švietimu.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-17