INFORMACIJA DĖL KARANTINO

dreamstime_xxl_11440548-752x440

Mieli mokiniai, tėveliai ir mokytojai, užfiksavus protrūkį ūmaus infekcinio susirgimo ir
Vadovaujantis UP 13 punktu: „Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo.“
bei mokinių bei mokytojų sergamumo duomenimis – serga 171 mokinys (28 proc.) ir 18 mokytojų (31 proc.) skelbiamas karantinas 2 darbo dienas. Imtinai spalio 15-16 d. Mokiniai į mokyklą grįžta ketvirtadienį.
Prašome visas šeimas, kurių vaikai susirgo ir mokytojus su tais pačiais ligos simptomais – vėmimas, viduriavimas ir temperatūra, kreiptis į šeimos gydytojus, kad būtų užfiksuoti visi susirgimo atvejai ir perduoti Visuomenės sveikatos centrui.
Tėvelių prašome užtikrinti vaikų saugumą ir priežiūrą namuose. Visų prašome laikytis higienos, nuolat plauti rankas vėdinti patalpas.
Mokytojų prašome mokiniams teikti mokymosi nuorodas ar užduotis TAMO dienyne.
Auklėtojai informuokite mokinius, kad sektų nurodymus per TAMO.


Direktorė Lina Viršilienė

Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-14