DĖL UGDYMO PROCESO IR DARBO ORGANIZAVIMO ASMENIMS, KURIE LANKĖSI ŠALYSE KURIOSE FIKSUOTI KORONA (COVID-19) VIRUSO SUSIRGIMAI

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2020-02-25 gautu raštu Nr. (10.2.3.4-412) 10-1199 ir atsižvelgiant į Nacionalinės sveikatos centro rekomendacijas dėl izoliavimosi laikotarpiui, turėjusiems riziką užsikrėsti koronavirusu (COVID-19), informuojame Jus, kad tie, kurie 14 dienų laikotarpiu lankėsi Kinijoje ar Šiaurės Italijoje (ypač Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionuose):
1. Privalo pateikti informaciją nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir užpildyti šią formą: http://nvsc.lrv.lt/…/efektyviausios-priemones-koronaviruso-…. Užpildyta forma suteiks mokiniams galimybę būti atleistiems nuo pamokų lankymo.
2. Mokinių tėvai privalo:
2.1. nedelsiant informuoti progimnazijos raštvedę Anželiką Sadauskienę (e.p. rastine@dobkevicius.lt ) dėl atleidimo nuo pamokų, nurodant mokinio vardą, pavardę, klasę, klasės auklėtoją ir šalį bei regioną, kuriame lankėsi, bei lankymosi laikotarpį;
2.2. izoliuoti vaiką namuose 14 d. (nuo 2020 m. vasario 26 d. iki 2020 m. kovo 10 d.) bei užtikrinti vaiko saugumą.
2.3. informacija mokiniams apie mokymąsi bus pateikiame elektroniniame dienyne TAMO.
2.4. mokyklos darbuotojai ar jų šeimų nariai, kurie 14 dienų laikotarpiu lankėsi Kinijoje ar Šiaurės Italijoje (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionuose) ar turėjo kontaktą su infekuotų regionų asmenims, privalo informuoti direktorę dėl karantino ar darbo nuotolyje galimybės numatymo.
2.5. prašome Jūsų atsakomybės ir prevencijos pagal galimybes nevykti į užsienio keliones viruso epidemijos metu.
Persiunčiame nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijas ir prašome jų laikytis: http://nvsc.lrv.lt/…/rekomendacijos%20izoliavimosi%20laikot….
Visus tėvelius prašome kiekvieną rytą sekti naujausią Sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro tinklapiuose teikiamą: http://sam.lrv.lt/ ir http://nvse.lrv.lt/. Skaityti pranešimus TAMO dienyne.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras rekomenduoja visiems dažnai plauti rankas ir vengti viešųjų erdvių. Progimnazija įsipareigoja laikytis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikiamą rekomendaciją viruso prevencijai.

Direktorė Lina Viršilienė

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-02