Dėl nuotolinio mokymosi po mokinių atostogų

office365-cloud (as)

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus gautu įsakymu “DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, VYKDANČIOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS, SPECALIOSIOSE MOKYKLOSE IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SPECIALIOSIOSE KLASĖSE NUSTATYMO” , kuriame nustatoma, kad mokinių ugdymo procesas iki lapkričio 11 d. bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Mokiniai jungiasi per TAMO el. dienyną, pagal esamą pamokų tvarkaraštį ir pamokų laiką. TAMO –>pamokos, rasite nuorodas prie TEAMS tiesioginių pamokų. Prisijungimui galima ir svečio prieiga. Su visų klasių mokiniais TEAMS pamokos, IT pamokų metu jau išbandytos.

Detalesnė nuotolinio ugdymo tvarkų informacija ir jungimosi instrukcijos prisegtos. Taip pat jas galite rasti mokyklos svetainėje adresu: https://www.dobkevicius.kaunas.lm.lt/apie-nuotolini-mokymasi/

Sekite TAMO žinutes, apie pasikeitimus informuosime.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-30