Authoradmin

INFORMACIJA DĖL KARANTINO

Mieli mokiniai, tėveliai ir mokytojai, užfiksavus protrūkį ūmaus infekcinio susirgimo ir Vadovaujantis UP 13 punktu: „Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai [...]