Apie nuotolinį mokymą(-si)

Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-03-03 įsakymu Nr. V-111 “Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-13 įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ 1.7 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-16 įsakymu Nr. V-372 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-13 įsakymu Nr. V-350 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 209-2020 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-13 įsakymu Nr. V-349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 209-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ bei Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 2020-03-17 siunčiamu raštu Nr. 35-2-235 „Dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu“ ir kitais pradinį, pagrindinį ugdymą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Vartojamos sąvokos:

  1. Nuotolinis mokymas – mokymasis, kai mokinys ir mokytojas yra atskirti laike ir erdvėje. Besimokantieji reguliariai (pagal rekomenduojamą darbotvarkę) būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, jungiasi prie virtualiosios mokymosi aplinkos ir nuosekliai mokosi, atliekant pateiktas užduotis ir savarankiškai mokantis bei konsultuojantis su mokytoju sinchroniniu ar asinchroniniu būdu.
  2. Sinchroninis mokymasis – visi mokiniai ir mokytojas pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį dalyvauja užsiėmime per atstumą, tačiau tuo pačiu metu, naudojant nuotolinio bendravimo priemones.
  3. Asinchroninis mokymasis – vyksta bendraujant naudojant el. dienyną, el. paštą, mokymosi valdymo aplinkas (MVA) arba kitas informacinės ir komunikacines technologijas, tik ne tiesiogiai tuo pačiu laiku. Besimokančiajam pateikiama pamokų medžiaga, užduotys ir nustatomas konkretus atsiskaitymo laikas.

Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo aplinkoje mokytojo, pagalbos specialisto (socialinio pedagogo, psichologo, logopedo ar specialiojo pedagogo) ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui teikiamos konsultacijos mokiniams ar jų tėvams. Dėl konsultacijos laiko ir būdo susitariama individualiai per elektroninį dienyną (TAMO) arba el. paštu.

Nuotolinis mokymas(-is) 0-4 klasėse [.pdf]

Nuotolinis mokymas(-is) 5-8 klasėse [.pdf]

  • Tėvams instrukcija [.pdf]
  • Nuotolinio mokymosi taisyklės [.pdf]
  • EDMODO instrukcija [.pdf]
  • TEAMS instrukcija [.pdf]

Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas [.pdf]

REKVIZITAI

El. paštas: progimnazija@dobkevicius.lt
Tel. nr.: +370 (37) 39-14-21
Mokyklos adresas: 46257, Kaunas,
V.Čepinskio g.7

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją