JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

Mokyklos strategija

MOKYKLOS MISIJA

Progimnazija teikia priešmokyklinį, pradinį, pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos išsilavinimą, tenkina mokinių saviraiškos poreikius, siekdama suteikti asmeninį, sociokultūrinį, pilietinį sąmoningumą, plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei sukurti kiekvienam mokiniui tinkamas sąlygas augti, kaip laisvai, kūrybingai, mąstančiai asmenybei.

MOKYKLOS VIZIJA

Išskirtinė savito užsienio kalbų mokymo ir visuminio ugdymo progimnazija, kuri savo veiklą grindžia besimokančios organizacijos principais, yra šiuolaikiškai organizuota, saugi ir demokratiškai valdoma.

STRATEGINIAI TIKSLAI

 • Kiekvieno mokinio mokymosi galių atskleidimas ir pažangos užtikrinimas visuminio ugdymo procese.
 • Ugdomosios veiklos organizavimas siekiant visuminio ugdymo sistemingumo ir  sampratos įgyvendinimo.
 • Įvaizdžio stiprinimas ir mokinių pritraukimo strategija, telkiant socialinių partnerių paramą bei vystant  viešuosius ryšius.
 • Personalo ugdymas siekiant įgyvendinti šiuolaikines ugdymo strategijas ir kurti besimokančią organizaciją.

UŽDAVINIAI

 • Vaiko individualios pažangos modelio diegimas ir jo veiksmingumo užtikrinimas
 • Mokinių individualių ugdymosi poreikių nustatymas  ir galimybių pritaikymas
 • Visuminio ugdymo koncepcijos parengimas ir įgyvendinimas
 • Mokymo bazės atnaujinimas ir aplinkų pritaikymas visuminio ugdymo procesui ir saugiam mokymuisi
 • Mokyklos vadovų ir mokytojų komandos formavimas pasidalytosios lyderystės principu.
 • Tėvų bendruomenės įtraukimas į mokyklos valdymą ir procesų organizavimą.
 • Mokyklos įvaizdžio  kūrimo strategija
 • Integruoto dalykų ir užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių, anglų, rusų) ugdymo projektų įgyvendinimas
 • Ugdymo partnerystės tinklo stiprinimas

 Credo “Į SVAJONES KYLAME KARTU!”

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
Mokyklos tipas: bendrojo lavinimo mokykla
Mokyklos kodas: 190135785
Mokomoji kalba: lietuvių kalba

 

Mokyklos adresas:

V. Čepinskio g. 7, Kauno m., Kauno m. sav., LT-46257

Mokyklos kontaktai:

Tel, fax.: +370 (37) 39-14-21
Elektroninis paštas: progimnazija@dobkevicius.lt

REKVIZITAI

El. paštas: progimnazija@dobkevicius.lt
Tel. nr.: +370 (37) 39-14-21
Mokyklos adresas: 46257, Kaunas,
V.Čepinskio g.7

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją