Progimnazijos strategija

VIZIJA

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija – visuminio ugdymo mokykla, įgyvendinanti Tarptautinio Bakalaureato programas.

VISION

Kaunas Jurgis Dobkevicius progymnasium is a holistic education school, that implements International Baccalaureate programmes.

MISIJA

Progimnazija teikia priešmokyklinį, pradinį, pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos išsilavinimą pagal Lietuvos ir Tarptautinio Bakalaureato (IB) pradinio (PYP) ir pagrindinio (MYP) programas, tenkina mokinių individualius poreikius, siekdama suteikti asmeninį, sociokultūrinį, pilietinį sąmoningumą, plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei sukurti kiekvienam mokiniui tinkamas sąlygas augti kaip laisvai, kūrybingai, mąstančiai asmenybei.

MISSION STATEMENT

Progymnasium provides pre-school, primary, first-level basic education according to the Lithuanian and International Baccalaureate (IB) primary (PYP) and basic education (MYP) programs, meets the individual needs of students in order to provide personal, sociocultural, civic awareness, develop general and subject competencies and create suitable conditions for every student to grow as a free, creative, thinking personality.

TB MISIJA

Ugdyti tyrinėjančius, visapusiškai išprususius, žingeidžius ir rūpestingus jaunus žmones, kurie pasitelkdami tarpkultūrinį supratimą ir pagarbą padeda kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Šiuo tikslu TB organizacija bendradarbiauja su mokyklomis, vyriausybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, kad sukurtų tarptautines ugdymo ir verinimo programas. TB programos skatina mokinius visame pasaulyje tapti aktyviais, užjaučiančiais ir visą gyvenimą besimokančiais žmonėmis, kurie supranta, kad kiti žmonės su savo skirtumais taip pat gali būti teisūs.

IB MISSION STATEMENT

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

UŽDAVINIAI:

  • Formaliojo ir neformaliojo ugdymo efektyvumo didinimas, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius.
  • Mokinių saugumo ir emocinės savijautos gerinimas.
  • Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių mokiniams.
  • Ugdomosios veiklos organizavimas, diegiant ir įgyvendinant Tarptautinio Bakalaureato pradinio (PYP) ir pagrindinių (MYP) programų esminius elementus ir filosofiją.
  • Personalo ugdymas, siekiant įgyvendinti Tarptautinio Bakalaureato pradinio (PYP) ir pagrindinių (MYP) programų, šiuolaikines ugdymo strategijas ir kurti besimokančią organizaciją.
  • Tarptautinių partnerysčių vystymas, siekiant mokinių ir mokytojų tarpkultūrinių kompetencijų augimo.

ŠŪKIS: Į SVAJONES KILKIME KARTU!

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
Mokyklos tipas: bendrojo lavinimo mokykla
Mokyklos kodas: 190135785
Mokomoji kalba: lietuvių kalba

 

Mokyklos adresas:

V. Čepinskio g. 7, Kauno m., Kauno m. sav., LT-46257

Mokyklos kontaktai:

Tel, fax.: +370 (37) 39-14-21
Elektroninis paštas: progimnazija@dobkevicius.lt

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją