2 % parama

                                         PRAŠYMAS

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2015 metais paskyrusiems 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijai. Skirta parama Jūs prisidėjote prie mokyklos naujo logotipo, vėliavos bei atributikos sukūrimui, mokykloje esančio tautinių šokių kolektyvų šokėjų kostiumų atnaujinimo, Dainų šventės dalyvių nuvežimo ir parvežimo į repeticijas, EMILE klasių kelionės į Čekijos miestą Brno išlaidų padengimo, Gabių vaikų šventės organizavimo, elektroninio skambučio sistemos įdiegimo bei einamųjų remontų vidaus patalpose atlikimo.

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija 2016 metais su Jūsų pagalba planuoja: įrengti vaikų poilsio zoną senosios rūbinės patalpose; atlikti išmaniosios trisdešimties vietų klasės remontą; priimti moksleivių grupę iš Čekijos Brno miesto pasirūpinant Jų užimtumu visą buvimo laikotarpį; skatinti gabių mokinių ugdymą; surengti šeimų sporto šventę skatinti iniciatyvas mokyklos lauko aplinkų kūrimui.

Remiantis gyventojų pajamų mokesčio įstatymu Jūs galite skirti iki 2 procentų sumokėtos pajamų mokesčio sumos Valstybinei mokesčių inspekcijai per praėjusius metus.

KAIP PILDYTI 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO FORMĄ

  1. Jeigu pildoma popierinė (atspausdinta) 2 % gyventojų pajamų mokesčio forma:
  • atspausdintą ir užpildytą formą FR0512 (02 versija) grąžinti užpildytą formą klasių auklėtojoms (formoje turi būti užpildyta: 1, 2, 3V, 3P, 4 laukai bei Jūsų parašas formos apačioje);
  1. Jeigu pildoma 2 % gyventojų pajamų mokesčio forma elektroniniu būdu:
  • pildant formą elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje reikalingi šie duomenys paramos gavėją (Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija):
  • Mokestinis laikotarpis: 2015
  • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X
  • E1 gavėjo tipas: 2
  • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190135785
  • E4 mokesčio dalies dydis (procentais): iki 2 procentų

Prašymus dėl 2 % gyventojų pajamų mokesčio skyrimo reikia išsiųsti arba pateikti iki 2016 m. gegužės 1 d.

Formą galite parsisiųsti čia.

 

Ačiū už paramą, dėkojame už bendradarbiavimą!

Su pagarba

Direktorė Lina Viršilienė

Paskutinis atnaujinimas: 2016-03-14