2 % parama

                                     PRAŠYMAS

            Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2017 metais paskyrusiems 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijai. Skirta parama Jūs prisidėjote prie mokyklos šokių ir sporto kolektyvų kelionių organizavimo, transporto išlaidų vykstant į konkursus, varžybas ar ekskursijas. Už paramos lėšas nupirkti mokyklos reprezentaciniai ženkleliai, pirktos reklamos paslaugos mokyklos viešinimui. Už paramos lėšas simoliškai pasveikinome partnerius tarptautinių projektų metu: Čekijos, Japonijos, Prancūzijos delegacijas. 2017 metais paminėtas mokyklos 65-erių metų jubiliejus. Jūsų paramos lėšomis papildome mokyklinių inventorių laisvalaikio užimtumui ir nuolat atnaujiname mokyklos erdves.

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija 2018 metais su Jūsų pagalba planuoja: atnaujinti vaikų poilsio zonas pradinių klasių korpusuose; priimti moksleivių grupę iš Čekijos Brno miesto ir Japonijos Yaotsu mokyklų, pasirūpinant Jų užimtumu visą buvimo laikotarpį; skatinti gabių mokinių ugdymą; surengti šeimų sporto šventę; skatinti iniciatyvas mokyklos lauko aplinkų kūrimui. Taip pat planuojama organizuoti mokyklinių spintelių pirkimą pradinių klasių mokiniams bei vykdyti kitas mokyklos tarybos iniciatyvas.

Remiantis gyventojų pajamų mokesčio įstatymu Jūs galite skirti iki 2 procentų sumokėtos pajamų mokesčio sumos Valstybinei mokesčių inspekcijai per praėjusius metus.

KAIP PILDYTI 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO FORMĄ

  1. Jeigu pildoma popierinė (atspausdinta) 2 % gyventojų pajamų mokesčio forma:
  • atspausdintą ir užpildytą formą FR0512 (02 versija) grąžinti užpildytą formą klasių auklėtojoms (formoje turi būti užpildyta: 1, 2, 3V, 3P, 4 laukai bei Jūsų parašas formos apačioje);
  1. Jeigu pildoma 2 % gyventojų pajamų mokesčio forma elektroniniu būdu:
  • pildant formą elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje reikalingi šie duomenys paramos gavėją (Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija):
  • Mokestinis laikotarpis: 2017
  • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X
  • E1 gavėjo tipas: 2
  • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190135785
  • E4 mokesčio dalies dydis (procentais): iki 2 procentų

Prašymus dėl 2 % gyventojų pajamų mokesčio skyrimo reikia išsiųsti arba pateikti iki 2018 m. gegužės 1 d.

Formą galite parsisiųsti čia.

 

Ačiū už paramą, dėkojame už bendradarbiavimą!

Su pagarba

Direktorė Lina Viršilienė

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-11