1,2 proc. parama progimnazijai

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2018 metais paskyrusiems 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijai. Skirta parama Jūs dalinai prisidėjote prie pradinių klasių mokinių rūbinių spintelių nupirkimo, mokyklos šokių ir sporto kolektyvų kelionių organizavimo, transporto išlaidų vykstant į konkursus, varžybas ar ekskursijas, tautinių rūbų šokėjams įsigijimo. Už paramos lėšas nupirkti mokyklos reprezentaciniai ženkleliai, pirktos reklamos paslaugos mokyklos viešinimui. Už paramos lėšas simboliškai pasveikinome partnerius tarptautinių projektų metu: Čekijos, Japonijos, Prancūzijos delegacijas. 2018 metais dalyvavome reikšminguose Kauno miestui renginiuose, priimant Japonijos premjerą Shinzo Abe, organizavome Aitvarų festivalį Kauno miesto „Sugihara savaitės“ metu. Jūsų paramos lėšomis apdovanojame mokinius konkursų metu, sveikinome mokytojus, papildėme mokyklinį inventorių laisvalaikio užimtumui ir nuolat atnaujiname mokyklos erdves.

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija 2019 metais su Jūsų pagalba planuoja: toliau atnaujinti vaikų poilsio zonas pradinių klasių korpusuose; paremti frankofoniško teatro trupės kelionę į Prancūziją; priimti moksleivių grupę iš Japonijos Yaotsu mokyklų, pasirūpinant Jų užimtumu vizito Kaune laikotarpiu; skatinti gabių mokinių ugdymą; surengti mokyklines šventes; skatinti iniciatyvas mokyklos lauko aplinkų kūrimui bei vykdyti kitas mokyklos tarybos iniciatyvas.

Remiantis gyventojų pajamų mokesčio įstatymu Jūs galite skirti iki 2 procentų sumokėtos pajamų mokesčio sumos Valstybinei mokesčių inspekcijai per praėjusius metus.

KAIP PILDYTI 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO FORMĄ

  1. Jeigu pildoma popierinė (atspausdinta) 2 % gyventojų pajamų mokesčio forma:
  • atspausdintą ir užpildytą formą FR0512 (02 versija) grąžinti užpildytą formą klasių auklėtojoms (formoje turi būti užpildyta: 1, 2, 3V, 3P, 4 laukai bei Jūsų parašas formos apačioje);
  1. Jeigu pildoma 2 % gyventojų pajamų mokesčio forma elektroniniu būdu:
  • pildant formą elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje reikalingi šie duomenys paramos gavėją (Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija):
  • Mokestinis laikotarpis: 2018
  • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X
  • E1 gavėjo tipas: 2
  • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190135785
  • E4 mokesčio dalies dydis (procentais): iki 2 procentų

Prašymus dėl 2 % gyventojų pajamų mokesčio skyrimo reikia išsiųsti arba pateikti internetu iki 2019 m. gegužės 1 d.

Prašymo forma [.pdf]

Ačiū už paramą, dėkojame už bendradarbiavimą!  Su pagarba direktorė Lina Viršilienė

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją